bonus

bonus
Published on:

29th Jun 2022

EconRoots Talk – Mike Munger: The legacy of Laureate Douglas North and the importance of institutions

Welcome to EconRoots. A podcast on the history of Economic Thought brought to you by CEPOS and your host Stefan Sløk-Madsen. As a bonus to our regular seasons we aim to bring you exciting interviews with relevant and stimulating economists and scholars within or related to the field of economics. We call these, EconRoots talk. 

In today’s talk recorded at the APEE conference 2022 in Las Vegas, we are honored to be joined by Michael C. Munger, Professor of Political Science, and Director of the PPE Certificate Program at Duke University. Professor Munger has made tremendous research contributions within the functioning of markets, regulation, and government institutions. He has taught at Dartmouth College, University of Texas, and University of North Carolina, as well as working as a staff economist at the Federal Trade Commission during the Reagan Administration. He is a past President of the Public Choice Society, an international academic society of political scientists and economists with members in 16 countries. He was North American Editor of the journal Public Choice for five years, and is now a Co-Editor of The Independent Review. Dr. Munger has had a profound influence on many young economists today. However today we are here to talk about this Phd supervisor and nobel prize recipient, Douglas C North and the importance of institutions and how they change.

 

References

Hinich, M. J., & Munger, M. C. (1996). Ideology and the theory of political choice. University of Michigan Press.

Munger, M. C. (2020). Ideology and the Direction of Causation in the Acquisition and Maintenance of Shared Belief Systems. Kyklos73(3), 392-409.

North, D. C. (1994). Economic performance through time. The American economic review84(3), 359-368.

Show artwork for EconRoots

About the Podcast

EconRoots
Præsenterer dig for alle de videnskabelige tanker, der ligger bag begrebet økonomi
EconRoots er et program om økonomisk teori og økonomisk tænkning. Det er både for dig der kender til økonomi, og for dig som bare er nysgerrig på hvor en af de mest betydningsfulde socialvidenskaber kommer fra og hvad den ønsker at fortælle os. Lyt med fra første sæson hvor vi gennemgår økonomiens teorihistorie og du vil møde betydningsfulde tænkere som Smith, Marx, Schumpeter, Hayek, Keynes og mange flere – En intellektuel nydelsestur der giver dig forståelsen for hvor moderne debatter om ulighed, vækst og tolerance kommer fra.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.