bonus

bonus
Published on:

3rd Jun 2022

EconRoots Talk - Siri Terjesen: Business education benefits from classical economics – and what about gender diversity in boards?

Welcome to EconRoots. A podcast on the history of Economic Thought brought to you by CEPOS and your host Stefan Sløk-Madsen. As a bonus to our regular seasons we aim to bring you exciting interviews with relevant and stimulating economists and scholars within or related to the field of economics. We call these, Econ Roots talk. 

In today’s talk recorded at the APEE conference 2022 in Las Vegas, we are honored to be joined by Dr. Siri A. Terjesen who is Associate Dean and Phil Smith Professor of Entrepreneurship at Florida Atlantic University, and Professor at the Norwegian School of Economics in Bergen, Norway. Dr. Terjesen is a nationally recognized expert within several fields, and e very gifted teacher. In todays talk we ask her what, if anything, the history of economic thought and the economic classics can teach business school students? We also take this much treasured opportunity to talk about gender diversity in boardrooms – a topic Dr. Terjesen knows intimately well and has published important research on. Full disclosure, Dr. Terjesen served on Stefans Phd committee, and was a hard but fair evaluator. 

 

References

Examples of Siri’s research:

Women directors on corporate boards: A review and research agenda

S Terjesen, R Sealy, V Singh, Corporate governance: an international review 17 (3), 320-337

Does the presence of independent and female directors impact firm performance? A multi-country study of board diversity

S Terjesen, EB Couto, PM Francisco, Journal of Management & Governance 20 (3), 447-483

Female presence on corporate boards: A multi-country study of environmental context

S Terjesen, V Singh, Journal of business ethics 83 (1), 55-63


Board diversity: Moving the field forward

RB Adams, J de Haan, S Terjesen, H van Ees, Corporate Governance: An International Review 23 (2), 77-82

Show artwork for EconRoots

About the Podcast

EconRoots
Præsenterer dig for alle de videnskabelige tanker, der ligger bag begrebet økonomi
EconRoots er et program om økonomisk teori og økonomisk tænkning. Det er både for dig der kender til økonomi, og for dig som bare er nysgerrig på hvor en af de mest betydningsfulde socialvidenskaber kommer fra og hvad den ønsker at fortælle os. Lyt med fra første sæson hvor vi gennemgår økonomiens teorihistorie og du vil møde betydningsfulde tænkere som Smith, Marx, Schumpeter, Hayek, Keynes og mange flere – En intellektuel nydelsestur der giver dig forståelsen for hvor moderne debatter om ulighed, vækst og tolerance kommer fra.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.