Episode 7

full
Published on:

16th Jun 2022

Growth, crowding, and carbon tax

The economist Tyler Cowen has argued that growth should be a stubborn attachment for economists. In today’s episode you will get an idea of why. We start with Solow who’s exogenous growth model is highly famous. From him we learn the power of ideas and how they spread to create growth and property from Romer, and finally the inventor of the carbon tax Nordhaus. This is an exciting episode indeed, and full of great reasons why growth matters, we also talk about the coolest wedding an economist can imagine, chartered cities and why light is more important than you might think.

References:

Jones, C. I. (2019). Paul Romer: Ideas, nonrivalry, and endogenous growth. The Scandinavian Journal of Economics, 121(3), 859-883

Nordhaus, William D. 1997. "Do Real Output and Real Wage Measures Capture Reality? The History of Light Suggests Not." The Economics of New Goods. Edited by Robert J. Gordon and Timothy F. Bresnahan. University of Chicago Press for the National Bureau of Economic Research. 27–70.

Nordhaus prize lecture: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/nordhaus/lecture/

Nordhaus banquet speech: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/nordhaus/speech/ 

Romer prize lecture: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/romer/lecture/ 

Solow prize lecture: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1987/solow/lecture/

Solow banquet speech: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1987/solow/speech/ 

Solow 1957 Technical Change and the Aggregate Production Function

Show artwork for EconRoots

About the Podcast

EconRoots
Præsenterer dig for alle de videnskabelige tanker, der ligger bag begrebet økonomi
EconRoots er et program om økonomisk teori og økonomisk tænkning. Det er både for dig der kender til økonomi, og for dig som bare er nysgerrig på hvor en af de mest betydningsfulde socialvidenskaber kommer fra og hvad den ønsker at fortælle os. Lyt med fra første sæson hvor vi gennemgår økonomiens teorihistorie og du vil møde betydningsfulde tænkere som Smith, Marx, Schumpeter, Hayek, Keynes og mange flere – En intellektuel nydelsestur der giver dig forståelsen for hvor moderne debatter om ulighed, vækst og tolerance kommer fra.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.