Episode 5

full
Published on:

27th Apr 2020

Marx bidrag til økonomisk teori

Har du nogensinde tænkt over, hvad økonomi er for en videnskab?

Hvordan opstod den, og hvem var dens grundlæggere?

Eller har du interesseret dig for moderne diskussioner om samfundet, herunder ulighed, ressourceforbrug eller konkurrence? Hvis dette er tilfældet, er økonomiens teorihistorie vigtig og nyttig for dig. Den type af diskussioner er nemlig mindst lige så gammel som den økonomiske videnskab selv, og du vil i dens rødder også finde rødderne til de moderne argumenter.

Nu er vi kommet til en markant herre. Karl Marx grundlæggeren af kommunisme. I dagens afsnit tager jeg primært udgangspunkt i Marx potentielle betydning for økonomisk videnskab. Det gør jeg ved at fortælle om hans liv og tit konfliktfyldte forhold til andre mennesker, jeg dykker ned i hans teorier om historisk determinisme, merværdi og arbejdsværdilærer mm. Jeg slutter afsnittet med lidt overvejelser om Marx's arv i dag. 

Marx og særligt hans ”isme” er tit fremhævet som enten en forbryderideologi der bringer død og ødelæggelse, eller som et befriende heltekvad og analytisk nedslagtning af udbyttersamfundet. Få personer i sådanne debatter har faktisk læst Marx. Det synes jeg du skylder dig selv at gøre, ligegyldigt hvor du står. 

 

Til dagens afsnit har jeg læst:

Boettke, P. J. (2012). The Forgotten Contribution: Murray Rothbard on Socialism in Theory and Practice. I P. J. Boettke, Living Economics: Yesterday, Today, and Tomorrow. Oakland: The Independent Institute.

Mises, L. v. (2016). Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. Morrisville: Lulu Press, Inc.

Pedersen, T. M. (2019). Karl Marx' bidrag til økonomi, sociologi og historiefilosofi. København: CEPOS.

Solzhenitsyn, A. (2002). The Gulag Archipelago 1918-1956. New York: HarperCollins

Tucker, R. (1978). The Marx-Engels Reader. New York: Norton. Her har jeg primært læst:

  • ”Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy” (1859), pp. 3-6.
  • “The Communist Manifesto”, pp. 473- 500.
  • “Socialism: Utopian and Scientific”, pp. 681-717.
  • ”Das Kapital”, pp. 351-61 & pp. 419-31.

I like to dedicate this season to my teachers Ole Bruus and Bruce Caldwell. All mistakes and mispronunciations are mine alone and no fault of theirs.

Show artwork for EconRoots

About the Podcast

EconRoots
Præsenterer dig for alle de videnskabelige tanker, der ligger bag begrebet økonomi
EconRoots er et program om økonomisk teori og økonomisk tænkning. Det er både for dig der kender til økonomi, og for dig som bare er nysgerrig på hvor en af de mest betydningsfulde socialvidenskaber kommer fra og hvad den ønsker at fortælle os. Lyt med fra første sæson hvor vi gennemgår økonomiens teorihistorie og du vil møde betydningsfulde tænkere som Smith, Marx, Schumpeter, Hayek, Keynes og mange flere – En intellektuel nydelsestur der giver dig forståelsen for hvor moderne debatter om ulighed, vækst og tolerance kommer fra.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.