Episode 8

full
Published on:

13th Jul 2022

The Empirical Institutions of Growth

Why do some countries experience growth, while others don’t? The answer is that countries are not ordered in the same way, or as an economist would say; their institutional arrangements differ, and that leads to different outcomes. This in not just a theoretical point, it is in fact highly empirically observable. In today’s episode we will meet three laurates that made just such observations; Simon Smith Kuznets who are not just famous for two curves, but also for spearheading the creation of essential empirical data, such a national income accounts. Theodore Schultz, an agricultural economist who showed why human capital matters, and finally Douglas North. The first historian to win the price, and a person that teaches us to take time seriously.

References:

Kuznets, S.S. (1971), Price Lecture, [lecture transcript]. Retrieved from:www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1971/kuznets/lecture/  

Kuznets, S.S. (1971). Banquet speech [Speech transcript]. Retrieved from: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1971/kuznets/speech/

Schultz, T. (1979), Price Lecture, [lecture transcript]. Retrieved from:www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1979/schultz/lecture/

Schultz, T. (1979). Banquet speech [Speech transcript] Retrieved from: www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1979/schultz/speech/

North, D.C. (1993), Price Lecture, [lecture transcript]. Retrieved from:www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1993/north/lecture/

North, D.C. (1993) Banquet speech [Speech transcript]. Retrieved from:www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1993/north/speech/   

North D. (1991) Institutions; Journal of Economic Perspectives. Vol. 5, No. 1 (Winter, 1991), pp. 97-112. 

North, D.C. (1993), Interview. Retrieved from: www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1993/north/interview/

Show artwork for EconRoots

About the Podcast

EconRoots
Præsenterer dig for alle de videnskabelige tanker, der ligger bag begrebet økonomi
EconRoots er et program om økonomisk teori og økonomisk tænkning. Det er både for dig der kender til økonomi, og for dig som bare er nysgerrig på hvor en af de mest betydningsfulde socialvidenskaber kommer fra og hvad den ønsker at fortælle os. Lyt med fra første sæson hvor vi gennemgår økonomiens teorihistorie og du vil møde betydningsfulde tænkere som Smith, Marx, Schumpeter, Hayek, Keynes og mange flere – En intellektuel nydelsestur der giver dig forståelsen for hvor moderne debatter om ulighed, vækst og tolerance kommer fra.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.